Комунальний заклад "Дослідна загальноосвітня школа І ступеня"

   

Атестація

 

АТЕСТАЦІЯ


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

 • Заява на атестацію.
 • Ксерокопії: диплома, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, грамот, нагород.
 • Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період.
 • Розробки проведених за 5 років відкритих уроків (не менше ніж 10) і виховних заходів (5-6).
 • Плани проведених тижнів з предмета, що викладає.
 • Графіки-дослідження досягнень учнів, яких навчав протягом 5 років.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів за класами з предмета, який викладає.
 • Опис досвіду роботи.
 • Анкета вчителя (за зразком).
 • Матеріали виступів у періодичній пресі, статті, присвячені досягненням вихованців учителю.
 • Авторські програми, дидактичний матеріал, збірники і посібники з предмета, над якими працював протягом атестаційного періоду.
 • Фотоматеріали.
 • Навчальний кабінет (напрацювання за 5 років)